Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek - dospělí 20 Kč
Registrační poplatek - důchodci, žáci, studenti 10 Kč
Vystavení čtenářského průkazu 10 Kč
Vystavení náhradního čtenářského průkazu (ztráta, poškození) 20 Kč
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka  
2. upomínka  
3. upomínka  
Upomínací dopis  

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.